ES projektai

PROJEKTAS „ALTERNATYVAUS KURO DIEGIMAS UAB „COSMOWAY“

UAB „Cosmoway“ – gamybinė įmonė, vykdanti Kvepalų ir tualeto priemonių gamybos veiklą. Kasmet augantis suvartojamos energijos kiekis, pagaminamas iš iškastinio kuro ir išaugusios energijos kainos skatina įmonę įvertinti energijos vartojimą / taupymą, efektyvesnį energijos panaudojimą, įvairių priemonių, technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą. Įmonė atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja diegti technologinį sprendimą, kuris įmonei leis mažinti iškastinio kuro naudojimą įmonės veikloje.
UAB „Cosmoway“ projekto tikslas – mažinti sunaudojamo iškastinio kuro kiekį, keičiant jį alternatyviuoju, bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pramonės įmonės veikloje. Projekto įgyvendinimo metu esami dujiniai įrenginiai bus pakeisti į šilumos siurblius: oras-vanduo ir oras-oras. Įdiegti įrenginiai mažins pramonės įmonės sunaudojamo iškastinio kuro kiekį energijos gamybai bei CO2 išmetamą kiekį.
Projekto trukmė 2024-02-02 – 2026-08-31.
Bendra projekto vertė 150 047 Eur, iš kurių 127 540 Eur finansuojama ES parama iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „COSMOWAY“ PROJEKTAS „UAB „COSMOWAY“ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS PAJĖGUMŲ ĮRENGIMAS“

UAB „Cosmoway“ – gamybinė įmonė, veiklą vykdo pagal 3204200 EVRK kodą, Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba. Savo veikloje susiduria su didelėmis elektros energijos sąnaudomis, todėl projektu metu įmonė planuoja įdiegti atsinaujinantį energijos šaltinį – saulės elektrinę taip kompensuodama elektros sunaudojamas sąnaudas. Pareiškėjas yra pramonės įmonė, kuri dar neturi įdiegtų atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų, todėl tikslinga prisidėti prie atsinaujinančių energijos išteklių didesnio naudojimo pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.
UAB „Cosmoway“ projekto tikslas – didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime, bei sumažinti įmonės gamybos procese susidarančias elektros energijos sąnaudas, tiesiogiai įtakojančias gaminių savikainą ir įmonės konkurencingumą, įrengiant 171 kW saulės elektrinę.
Projekto trukmė 2023-08-02 – 2025-07-31
Bendra projekto vertė 128 000,00 Eur, iš kurių 84 535,13 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Scroll to Top